Công Ty TNHH Giải Pháp Dữ Liệu Và Dịch Vụ

DATA SOLUTIONS
AND SERVICES

Tiên phong trong lĩnh vực cung cấp Giải pháp – Dịch vụ CNTT, cam kết dẫn đầu các xu hướng công nghệ

thế mạnh

DSS DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG CNTT

50+

ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ

DSS cung Sản phẩm – Giải pháp – Dịch vụ từ 50+ hãng công nghệ hàng đầu thế giới, dẫn đầu xu hướng số hóa.

63

PHẠM VI CUNG CẤP

Cung cấp Giải pháp – Dịch vụ phủ rộng trên 63 tỉnh thành Việt Nam.

#1

DẪN ĐẦU XU THẾ CÔNG NGHỆ

Với năng lực và thế mạnh của các chuyên gia CNTT giỏi, lành nghề, DSS cam kết luôn tiên phong trong các xu thế Công nghệ hiện đại.

DSS CUNG CẤP

GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ

Giải pháp và dịch vụ hạ tầng CNTT

Sản phẩm CNTT đơn giản; Dịch vụ ITC cao cấp; Dịch vụ quản lý CNTT; Thiết bị và giải pháp Network; Ảo hóa; Hạ tầng cơ sở; IoT; Database; Bảo mật

Dịch vụ công nghệ và phần mềm

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; Dịch vụ tư vấn; Dịch vụ Data & Analytics; Dịch vụ tư vấn; Triển khai giải pháp phần mềm

Giải pháp CNTT chuyên ngành

Giải pháp CNTT cho Tài chính - Ngân hàng; Doanh nghiệp; SMB và Chính phủ

Đối tác của DSS

THỊ TRƯỜNG &

KHÁCH HÀNG

Chính phủ

Tư vấn, cung cấp giải pháp & dịch vụ cho các cơ quan chính phủ

Giáo dục & đào tạo

Giải pháp & Dịch vụ CNTT hỗ trợ công tác quản lý, giáo dục và đào tạo

Doanh nghiệp

Giải pháp & Dịch vụ CNTT cho Tài chính - Ngân hàng; Doanh nghiệp